Generalized Frequency Hopping in Cellular Radio Systems

Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.