Heterogeneous Film-Forming Latexes : Preparation - Morphology - Mechanical Properties

Detta är en avhandling från Department of Chemical Engineering, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Marknaden för bestrukna tryckpapper har vuxit snabbare än för andra papperskvaliteter och förväntas göra så även i framtiden. Drivkraften bakom denna utveckling är kraven på bra färgåtergivning, framför allt inom reklamsektorn. Bestrukna papper blir en allt viktigare produkt för den svenska pappersindustrin men det är också ett område där konkurrensen och produktkraven ökar. Bestrykningsskiktet består till största delen av ett oorganiskt pigment samt en syntetisk latex som bindemedel. Traditionellt har dessa latexar bestått av sampolymerer som tillverkats genom emulsionspolymerisation i ett steg. Strukturerade latexar med olika partikelmorfologier går att åstadkomma genom att utföra polymerisationen i flera steg. Dessa latexar förväntas ge ett bättre papper att trycka på genom att nya egenskaper kan tillföras bestrykningsskiktet. Partiklar med en hård kärna och ett mjukt skal, så kallad ”core-shell” morfologi, kan till exempel kombinera en låg filmbildningstemperatur med en hög elasticitetsmodul, vilket inte är möjligt med traditionella latexar. I denna avhandling har det visats att tillsats av små mängder karboxylsyramonomer vid tillverkningen av heterogena latexar har en mycket kraftig effekt på partikelmorfologin i latexen. Vidare har också graden av tvärbindning i den polymer som gjorts i första steget stor betydelse för den slutliga partikelmorfologin. Den inre partikelstrukturen påverkar i sin tur filmegenskaper hos filmer gjorda med dessa latexar. Störst mekanisk styrka och också bäst egenskaper vid försök med modellbestrykningar gav filmer gjorda av latexpartiklar med oregelbundna, hårda partikelrester från första polymersiationssteget.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.