Restoration of endangered epiphytic lichens in fragmented forest landscapes : the importance of habitat quality and transplantation techniques

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.