Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag : en introduktion till kulturarvsförvaltningens teori och praktik

Detta är en avhandling från Göteborg University

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)