Moisture Buffering in the Indoor Environment

Detta är en avhandling från Byggnadsfysik LTH, Lunds Tekniska Högskola

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Fuktbuffring i inomhusmiljön är ytmaterialens förmåga att, genom absorption och desorption, dämpa luftens fuktighetsvariationer. Fuktbuffring spelar en viktig roll i förståelsen av risker för biologisk tillväxt i ytmaterial, t.ex. mögel på väggar och husdammskvalster i sängar. Därigenom är fuktbuffring viktig ur hälsosynpunkt. Förutom hälsoaspekterna är kunskap om fuktbuffring också viktig vid fukt- och energiberäkningar i byggnader och vid dimensionering och utformning av klimatanläggningar Detta doktorandprojekt som rapporteras i denna avhandling omfattar samverkan mellan ytmaterial och luftens fuktighet inomhus och målet är att öka förståelsen av och kunskapen om fuktbuffring i inomhusmiljön. Ett särskilt fokus har varit fuktbuffring i textila material och stoppade möbler. Fuktbuffring har studerats genom praktiska försök, fältmätningar och modellering. De praktiska försöken har omfattat utveckling av försöksmetoder, bestämning av grundläggande material och egenskaper och klimatkammarförsök Ett definitionsschema för fuktbuffring på tre nivåer i inomhusmiljön, material, komponent och rumsnivå, har utarbetats. Inom projektet har en metod för bestämning av sorptionsisotermer utvecklats. Sorptionsegenskaperna hos textila material, som är vanligt förekommande inomhus, har bestämts. Fukttillståndet i en stol och två olika typer av sängar har studerats genom klimatkammarmätningar och fältmätningar. Dessa stoppade möbler har också studerats genom matematisk modellering. Inredningens påverkan på fuktbuffring har studerats i ett klimatkammarförsök i full skala. Den väsentligaste slutsatsen från projektet är att fuktbuffring i möbler och inredning är betydelsefulla inomhus för dämpningen av fuktighetsvariationer med korta tidsskalor (timmar och dagar).

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)