Helathy women or risk patients-non-attendees in a cervical cancer screening program

Detta är en avhandling från Linköping

Författare: Marie Oscarsson; Eva Benzein; Barbro Wijma; [2007]

Nyckelord: Omvårdnad; Nursing;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.