Utgivningen av översättningar på den svenska bokmarknaden 1970–2016

Detta är en avhandling från Uppsala : Litteraturvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Licentiatavhandlingen undersöker hur utgivningsarbetet med översatt litteratur fungerar på svenska förlag, vilka aktörer som är viktiga för den, och hur bilden av författarskapen anpassas till den nya kulturella kontexten. Synliggörandet av underliggande eller osynliga mekanismer för kulturförmedlingen till svenska förlag är även en del av studiens syfte. Undersökningen kan ses som en kartläggning över hur och under vilka villkor den samtida svenska förlagsvärlden utger översättningar. Licentiatavhandlingen består av tre delar, en kunskapsöversikt över svenska förlags utgivning av översatt fiktionsprosa från franska, spanska, och tyska 1970–2016, delstudien Nobelbanor. Litterära Nobelpristagare efter 1970 på svenska förlag som fokuserar förlagens arbete med översatt högprestigelitteratur på en föränderlig marknad och avslutningsvis en sammanfattande slutdiskussion.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.