Self-Organization, Cooperation and Control Distribution in Wide and Local Area Networks

Författare: Pietro Lungaro; []

Nyckelord: NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.