Oxygen tension, carbon dioxide tension, pH and electrolyte concentration in human amniotic fluid

Författare: Hans E. Johnell; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.