Det gröna som identitetsskapande stadsbyggnadselement : objekt, koncept och struktur

Författare: Karl Lövrie; Sveriges Lantbruksuniversitet.; [2003]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.