Etableringsprocessen. Uppsala: Företagsekonomiska institutionen (mimeo)

Författare: N. Hult; G. Odéen; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.