Malocclusions and quality of life : cross-sectional and longitudinal studies in children

Författare: Lillemor Dimberg; Malmö University.; [2015]

Nyckelord: ODONTOLOGY; ODONTOLOGI; Medicine;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.