Argon laser trabeculoplasty : clinical effects and indications in the treatment of capsular and simple glaucoma with a special evaluation of primary treatment in comparison with medication and the implication of intraocular pressure regulation on visual f

Författare: Bengt Bergeå; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.