Heavy helium isotopes : a comprehensive investigation of ⁸He and its unbound subsystem ⁷He

Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.