Supplement till biskop Hans Brasks brefväxling 1527-1528. Med Philosophiska facultetens tillstånd under inseende af histor. litt. och archæol. professorn doct. Joh. Henr. Schröder ... för philosophiska graden utgifvet af Edvard Otto Senell Oxenstjernsk st

Detta är en avhandling från Upsala C. A. Leffler, kongl. acad. boktryckare

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)