Mediernas vardagsrum. Om medieanvändning och moral i vardagslivet : Mediated living rooms: moral dimensions of media use in everyday life

Sammanfattning: I Mediernas vardagsrum diskuteras mediebrukets moraliska dimensioner och hur dessa fpr betydelse i olika vardagliga sammanhang. Genom en studie av vardagslivets medieanvändning på jobbet, i hemmet, i staden och på redan analyseras hur våra känslor, värden och moraliska strategier bidrar till hur medierna bereds plats i våra vardagsliv.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.