Improving the efficiency of entrained flow gasifiers by real time in-situ diagnostics and burner design

Detta är en avhandling från Luleå : Luleå University of Technology

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.