Surface modification of polymers using surface-active compounds

Detta är en avhandling från Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan

Författare: Maria Torstensson; [1992]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.