Activity-based rail freight costing : a model for calculating transport costs in different production systems

Författare: Gerhard Troche; Kth.; [2009]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.