Compositional changes in hip osteoarthritic cartilage with special focus on collagen type III

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.