Pedagogik, plats och prestationer. En etnografisk studie om en skola i förorten : Pedagogy, place and performance: An ethnographic study about a school in a multicultural suburb

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.