Hus, land och län : förvaltningen i Sverige 1250-1434

Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell

Författare: Birgitta Fritz; Stockholms Universitet.; [1972]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)