Kloster och aristokrati. Nunnor, munkar och gåvor i det svenska samhället till 1300-talets mitt : Monasticism and Aristocracy. Nuns, Monks and Gifts i Swedish Society until the Middle of the Fourteenth Century

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.