Migrations du croire chez Michel de Certeau

Detta är en avhandling från Centre for Theology and Religious Studies, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Föreliggande avhandling, «Migrations du croire chez Michel de Certeau», undersöker Certeaus analyser av tron såsom de förekommer i hans litterära produktion. Den franska substantivformen «le croire» översätter jag med «tron» på svenska, vilket motsvaras exempelvis av de engelska uttrycken «belief» eller «believing». Min tes är att det finns ett samband mellan Certeaus analys av tron (le croire) och en attityd av migration, förflyttning, vandring och existentiellt sökande i hans skrifter. Detta samband rör, enligt min uppfattning, även hans personliga liv i så måtto att han vandrar från en vetenskaplig disciplin till en annan. Min studie försöker rekonstruera och diskutera detta komplex av trosvandringar (migrations du croire).

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)