Data processing for hybrid systems of detectors : aspects of preparation and analysis of elementary particle experiments at high energy

Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

Författare: Alexander Bergier; [1981]

Nyckelord: NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.