Paradoxical inhibitory effects of a stimulatory gonadotrophin-releasing hormone analogue in healthy women and men

Författare: Christer Bergquist; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.