Measurement and prediction procedures for printability in flexography

Detta är en avhandling från Stockholm : Numerisk analys och datalogi

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.