Sepsis-induced organ damage : experimental studies in porcine septic shock with special reference to the role of polymorphonuclear leukocytes

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Staffan Wollert; Uppsala Universitet.; [1994]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.