Edgewise liquid penetration in paper : influence of surface chemistry and paper structure

Detta är en avhandling från Stockholm : Fiber- och polymerteknologi

Författare: Grete A. Åvitsland; Kth.; [2005]

Nyckelord: TEKNIKVETENSKAP; TECHNOLOGY;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.