Monoclonal anti-cytokeratin antibodies and cytokeratin fragments as in vitro and in vivo tumour markers

Författare: Åke Silén; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.