Rättfärdigande och rätten till skuldsanering. Särskilt om kvalificerad insolvens och skälighet

Detta är en avhandling från Lunds universitet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.