Information och ansvar. Börsbolagens ansvar för vilseledande och bristfällig informationsgivning

Detta är en avhandling från Norstedts Juridik AB

Sammanfattning: The thesis examine the problem concerning the responsibility of listed companies for false and misleading information in the secondary segments of the stock market.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.