Academisk afhandling i svenska bergs lag-farenheten om författningar, rörande skogarnas vård och nyttjande, til bergverkens tjenst, med juridiska facultetens samtycke och under ... Christer Berchs inseende til allmänt ompröfvande framstäld af Birger Fredr

Detta är en avhandling från Upsala, tryckt hos Johan Edman, Kongl. acad. boktr

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)