Insulin antibodies in pregnant guinea pigs : transplacental passage and influence on transfer and metabolism of insulin in offspring

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Jan I. Thorell; Uppsala Universitet.; [1966]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.