Advanced oxidation technologies for the pulp industry : An investigation on the delignifying properties of the carbonate radical anion

Detta är en avhandling från Stockholm : Kemi

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.