Dissertatio judicia Hænleinii de epistola ad Ephesios Paulina expendens. Quam venia ampl. ord. philos. Upsal. p. p. Ericus Bergström ... et Petrus Sjöbring Smolandus. In audit. Gust. d. V. Dec. MDCCCI. h. c

Detta är en avhandling från Upsaliæ, litteris, Joh. Fr. Edman, reg. acad. typogr

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)