Studies of auxins and growth-inhibiting substances in the potato tuber and their significance with regard to its rest-period

Detta är en avhandling från Uppsala : Nordisk bokhandel

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.