Sustainable Nature Tourism and the Nature of Tourists’ Cooperative Behavior : Recreation Conflicts, Conditional Cooperation and the Public Good Problem

Detta är en avhandling från Uppsala : Universitetstryckeriet

Författare: Tobias Heldt; Högskolan Dalarna.; [2005]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.