Stycken om vitterhet och skaldekonst. Afhandling hvilken ... under inseende af ... Pehr Daniel Amadeus Atterbom ... för philosophiska graden kommer att offentligen försvaras af Carl Johan Björck af Upl. o. Rosl. nation ... på Gustav. lärosalen d. 13 juni

Detta är en avhandling från Uppsala

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)