Samarbete med förhinder - om samarbete mellan BUP, socialtjänst, skola och familj

Detta är en avhandling från University of Gothenburg

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)