Datorstödd undervisning i skolan : möjligheter och problem

Detta är en avhandling från Lund : Studentlitteratur

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.