Constructing Cultural patterns from Actors’ Views on Industrial Forestry in Sweden : An interpretive study based on assessments of conceptualizations and definitions in organizational culture theory

Detta är en avhandling från Uppsala

Författare: Mårten Hugosson; Högskolan Dalarna.; [1999]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.