Elevens egen historia och skolans historieundervisning : historiemedvetande och identitet hos några ungdomar från forna Jugoslavien

Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

Författare: Igor Potapenko; Stockholms Universitet.; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.