Seed production and natural regeneration of beech (Fagus sylvatica L.) in southern Sweden

Författare: Rolf Övergaard; Sveriges Lantbruksuniversitet.; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.