Reklamens kostnader och bestämningsfaktorer : Advertising costs in Sweden : structure and determinants

Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell

Författare: Rolf Rundfelt; [1973]

Nyckelord: SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Reklam; Kostnader;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.