Skolbetygens betydelse i skolan och vid övergången till arbetslivet : Några empiriska studier inom skola och arbetsliv

Författare: Håkan Andersson; Umeå Universitet; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.