Det etiska projektet och det estetiska. Tvärvetenskapliga perspektiv på Lars Ahlins författarskap

Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Lars Ahlin har en central position i den svenska litteraturen. I forskningen framträder bilden av hans författarskap som ett litterärt projekt präglat av en jämlikhetsvision, ett motstånd mot språkliga, existentiella och politiska hierarkier. Det ahlinska berättandet är ett sällsynt gott exempel på hur ett litterärt projekt också kan vara etiskt bestämt. Detta samband blir särskilt tydligt i "Din livsfrukt", Lars Ahlins näst sista och till omfånget största roman som av många skäl kan ses som författarskapets slutpunkt och summa. Här låter författaren en jagberättare - Johannes - skriva fram sitt jag och sin livshistoria i dialog med andra texter, filosofi och skönlitteratur. Samtidigt bearbetas grundläggande etiska frågeställningar. Min studie är ett tvärvetenskapligt arbete med förankring i både litteraturvetenskap och ämnet etik. Med utgångspunkt i Lars Ahlins stora roman, som i stort sett förblivit okommenterad, prövar jag möjligheten att använda fiktiva texter som underlag för etisk reflexion. Samtidigt utgör "Det etiska projektet och det estetiska" en belysning av Ahlins författarskap och framför allt "Din livsfrukt" från såväl estetiska som etiska utgångspunkter.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.