Om fördelningen av en summa av vägda oberoende Poissonvariabler med tillämpningar inom statistisk inferensteori och stokastiska processer

Författare: Olle Carlsson; Umeå Universitet.; [1970]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.