Sätesgård och gods : de medeltida frälsegodsens framväxt mot bakgrund av Upplands bebyggelsehistoria

Detta är en avhandling från Uppsala : Upplands fornminnesfören

Sammanfattning: S. 95-135: Godset Aspnäs i Tierp och Våla

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.