Regulation of the intracellular transport of class I transplantation antigens

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Liv Severinsson; Uppsala Universitet.; [1986]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.